Kim jesteśmy

Szanowni Państwo,

każdym z nas wstrząsnęła niedawna historia psa bezpardonowo dwukrotnie rozjeżdżanego przez kierowcę ciężarówki w okolicach Oleśnicy. Jedyną jego „winą” było, że nie był w stanie zwlec się z drogi swego przyszłego oprawcy. Dziś Rafał B. sprawca tego zdarzenia z zarzutami zabicia psa przy działaniu ze szczególnym okrucieństwem oczekuje w areszcie na proces, zaś nasi prawnicy występują w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
Wzrost liczby postępowań karnych związanych z przestępstwem znęcania się nad zwierzętami nie wynika jednak z coraz większego okrucieństwa Polaków. Jest wynikiem coraz większej wrażliwości na los zwierząt oraz niepozostawanie obojętnym na przypadki gdy choćby sąsiad katuje psa. Dlatego nieustannie udzielamy pomocy prawnej i przystępujemy do spraw karnych i wykonujemy prawa pokrzywdzonego. Na dzień dzisiejszy prowadzimy lub wszczęliśmy kilkadziesiąt spraw!

Do czego może doprowadzić człowiek…

Niedawno pozytywnie zakończyła się historia psa Pogrom. Choć może trudno w to uwierzyć, sprawa z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i cierpieniem zwierzęcia w tle miała finał w sądzie z wyrokiem skazującym, zaś Pogrom znalazł nowy dom. To scenariusz idealny, ale do jego przeprowadzenia potrzebna była interwencja inspektorów, postępowanie administracyjne (niekiedy również postępowanie sądowo-administracyjne w dwóch instancjach) diagnostyka, leczenie, opinie weterynaryjne na potrzeby postępowania karnego, dochodzenie i postępowanie karne (również często dwuinstancyjne).


Szczęśliwe zakończenie motywuje – ale nasza misja się nie kończy

25 lipca rusza proces przeciwko Janowi G i Annie N. oskarżonych o to, że wspólnie i w porozumieniu, ze szczególnym okrucieństwem uśmiercili psa w ten sposób, że zadzierzgnęli na jego szyi pętlę wykonaną ze sznura i powiesili go na belce, powodując śmierć przez uduszenie. Nasi prawnicy są również obecni i w tej sprawie. Ostatecznie liczymy, że podzielone zostanie nasze stanowisko i przy aprobacie argumentów naszych prawników Sąd weźmie śmierć zwierzęcia za okoliczność obciążającą przy wymiarze kary i oprawcy odbędą zasłużoną karę pozbawienia wolności.

Nasze działania

Stworzony początkowo przy Fundacji Centaurus zespół interwencyjno – prawny z uwagi na ilość postępowań doprowadził do ustanowienia w 2019 r. nowej Fundacji Ochrony Zwierząt Iura Animalium. Obecnie nasz zespół zapewnia ciągłość działania ekspertów z dziedziny weterynarii, prawników i adwokatów, inspektorów i zwykłych wolontariuszy. Jeździmy, sprawdzamy każdy sygnał sugerujący znęcanie się nad zwierzętami – i co najważniejsze działamy. Jeśli zachodzą przesłanki do odbierania zwierząt nie wahamy się działać od razu. Wszczynać postępowania i bronić zwierząt.
Nie zapewnimy was, że każda z historii zakończy się tak szczęśliwie jak psa Pogrom. Ale możemy obiecać, że nie zrezygnujemy z dążeń aby za krzywdy uśmierconych zwierząt zostały wymierzone sprawiedliwe kary pozbawienia wolności bez ich warunkowego zawieszania na okres próby.

O wynikach poszczególnych spraw z naszym udziałem będziemy informować na bieżąco…